TIME PASS | Fun Corner

Namma Auto. Namma Sowcarpet.

 

Submitted by Niranjani Ravi


This image mirrors the lifeline of Chennai – the omnipresent yellow auto.