TOP 30 Contestants

TOP 30
Contestants
Nisha Srikanth
Vasantha Veerappan
Swathi
Malini Srinivasan
Harish Ram
Anandhi Muralidharan
Sripriya Rajagopalan
Karthic R
Indra Lakshmi narasimhan
Vimoksh & Srushtika
Sudha Ramgopal
Poornapushkala K
Prema Narayanan
Mythili Nithyanand
Komalavalli Murali
Gayathri S
Suba Magesh
Bhanumathi S
Sathiya Narayanamurthy
K Shanthi Kannan
Usha Mahalingam
Nirmala Jaisankar
N Gajalakshmi
Usha Mukund
Rekha Rao
R Sudha & Sangeetha B
Shalini Diwakar
S Hemalatha
Rajeswari Sridharan
Aarthi Sriram